Jobbcoachning

I september 2009 lanserades verksamheten med jobbcoacher över hela Sverige. Redan i december 2008 valde Regeringen att avsätta tre miljarder kronor för systemet med jobbcoacher. Pengarna skulle fördelas under tre Âr (2009-2011).

Anledningen till att man införde systemet med jobbcoacher var för att korttidsarbetslösa skulle få extra stöd och hjälp till att hitta jobb. Arbetsförmedlingen hade en upphandling där små lokala bolag uppmuntrades att delta, eftersom man ville få in jobbcoacher som hade god lokalk‰nnedom och bra kontakter med det lokala arbetslivet. Det var över 900 bolag som fick kontrakt med arbetsförmedlingen efter upphandlingen. Varje jobbcoach får inte coacha mer än 20 stycken arbetslösa personer samtidigt.

Jobbcoachningen innebär tre månaders verksamhet och den ska vara personligt utformad. Under tiden som den arbetssökande går till sin jobbcoach ska han eller hon få hjälp med att till exempel skriva CV, öva p anställningsintervjuer, utveckla sitt kontaktnät, skriva jobbansökningar och hitta sätt att stärka sin ställning p arbetsmarknaden.

Få mer information om jobbcoachning

Jobbcoach är bara en av många vägar till ditt drömjobb. Vi skickar all information som du behöver för att komma igång.


* Obligatorisk

Enligt Arbetsförmedlingen får omkring fyra av tio arbetssökande jobb efter att ha deltagit i det tre månader långa jobbcoach-programmet, men då räknas även timanställda in. Arbetssökande som har haft jobbcoachning har även fått praktikplatser i en något större omfattning. Under den period som systemet med jobbcoacher har funnits har det dock rått jobbkris i Sverige, vilket har avspeglats p arbetsmarknaden som stort. Troligen hade systemet med jobbcoacher gett ännu b‰ttre resultat under en annan ekonomisk situation i Sverige.

FrÂn Arbetsförmedlingens sida säger man att åtta av tio arbetssökande som haft jobbcoach har varit nöjda eller mycket nöjda med det individuellt utformade stödet som jobbcoachen givit och som många inte har kunnat få nÂgon annanstans.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *